top of page

Huishoudelijke reglement

Clubleden ​

 • Gezond sporten 

  • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.

  • Tijdens de trainingen is het niet toegelaten frisdranken te nuttigen.

  • Skimasters verwerpt elke vorm van dopinggebruik.

 • Houding 

  • Toon respect voor je trainer en begeleiders.

  • Toon respect voor je medespelers.

  • Wees trots op je club.

  • Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren.

  • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.

  • Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.

  • Gebruik steeds een beleefd taalgebruik

  • Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.

  • Durf de trainer aanspreken wanneer er iets schort of wanneer je niet goed in je vel zit.

  • Neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van je club en je team.

  • Toon respect voor de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd.

  • Maak schoon wat je vuil hebt gemaakt.

  • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.

 • Training 

  • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.

  • Verwittig de trainer op tijd als je niet kan komen.

  • Help de trainer met het opruimen van het materiaal na de training.

  • Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.

  • Kom naar de training met een propere clubuitrusting.

  • Geef je medespelers positieve kritiek; breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.

  • Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.

  • Lichamelijke hygiëne is belangrijk: neem een douche na het sporten en trek andere, propere kleren aan.

  • Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken.

Ouders ​

 • Hebben een voorbeeldfunctie: 

  • Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie.

  • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is.

  • Laat geen rommel achter.

  • Moedig uw kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn.

  • Veroordeel elk gebruik van geweld.

Trainer ​

 • Beschikt over de nodige sporttechnische capaciteiten: Laat iedere sporter ontwikkelen op zijn niveau. Differentieer waar mogelijk. Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden. Wees redelijk in je sportieve eisen. Geef concrete en duidelijke tips aan je sporters. Hou je uitleg eenvoudig. Pas je uitleg te allen tijde aan aan het niveau van je sporters.

 • Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij. Werk met duidelijke afspraken en routine. Dit zorgt voor rust en vertrouwdheid bij je sporters.

 • Behandelt elke sporter gelijkwaardig: Toon belangstelling voor al je sporters. Betrek elke sporter maximaal bij de training of wedstrijd. Zorg voor een clubklimaat waarbinnen elke sporter wordt opgenomen.

 • Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet teveel aandacht aan hun tekortkomingen. Vermijd dat getalenteerde spelers meer speel- en trainingstijd krijgen dan de andere. De minder goede sporters hebben zeker evenveel tijd nodig en hebben daar ook recht op.

 • Is zich bewust van zijn opvoedkundige taak: Besteed naast het aanleren van de sport ook aandacht aan het gedrag van je sporters tijdens de training. Bewaak de fysieke en psychische integriteit van elke sporter. Wees niet enkel verantwoordelijk voor uw eigen gedrag maar ook voor dat van uw atleten, hun ouders en fans.

 • Heeft een voorbeeldfunctie binnen de sportclub: Draag een gezonde levensstijl uit. Keur verbaal en fysiek geweld af. Wees een voorbeeld van Fair Play en Sportiviteit. Heb oog voor de problematiek van je sporters.

 • Toont betrokkenheid: Wees op de hoogte van wat er ‘leeft’ in je groep. Houd rekening met de leefwereld van je sporters. Respecteer het recht op privacy. Geef aandacht aan de bezorgdheden van ouders en begeleiders. Toon bereidheid tot samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders,…

 • Zorgt voor een positieve sfeer: Laat het spelplezier primeren op het resultaat van je sporters. Sporten moet in de eerste plaats plezierig zijn; zorg voor voldoende spelelementen in je training.

 • Communiceer positief: ook non-verbaal! Maak van de sportclub een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Doe je best om een veilige omgeving te creëren voor alle sporters.

Bron:www.s-sportrecreas.be/

Vertrouwenspersonen Skimasters:

 

 

bottom of page